Vitajte na stránke spoločnosti Records management s.r.o.

Kto sme

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2013, odkedy našim zákazníkom prinášame profesionálne riešenia v oblasti správy registratúry a registratúrnych záznamov. Pomôžeme Vám znížiť náklady spojené so správou registratúrnych záznamov prostredníctvom ich uskladnenia v našom registratúrnom stredisku.

viac informácií

Čo ponúkame

Poskytujeme služby v oblasti triedenia dokumentov, ich indexácie a následného uloženia v priestoroch našej spoločnosti. Dôraz pri tom kladieme predovšetkým na bezpečnosť dokumentov našich zákazníkov. Popri hlavnej činnosti sa spoločnosť zameriava aj na vypracovanie zoznamom registratúry, preberacích protokolov vyraďovacích zoznamov a ostatnej súvisiacej dokumentácie.

viac informácií

Náš cieľ

Našim cieľom je zabezpečiť pohodlné uskladnenie dokumentov, s dôrazom na minimalizáciu Vašich nákladov s ohľadom na rešpektovanie požiadaviek zákona a vlastných interných procesov.

Správu registratúry definuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

viac informácií